🔘Best Album ➖09/05/2018 📍ISSUE ▪️Week 61▪️Year II

  • Afia Ghazanfar
  • Ewa Kozik
  • Félix Alcaraz
  • José M. Solana Guerra
  • Łukasz Wi
  • Michael Keel
  • Priyank Dhami
  • Raimondo Gibilaro
  • Teresa Galliano

▫️©️All rights reserved to GSP Magazine

▫️SPONSORED BY ©️GSP Magazine

Afia Ghazanfar
Ewa Kozik
Félix Alcaraz
José M. Solana Guerra
Łukasz Wi
Michael Keel
Priyank Dhami
Raimondo Gibilaro
Teresa Galliano

🔘 Cover Day ➖ Srećko Jubić ➖ Zagrebačka / Croatia 🇭🇷

▫️©️All rights reserved to GSP Magazine

▫️SPONSORED BY ©️GSP Magazine

Photographer Srećko Jubić